BE MY GUEST, 28. Oktober 2016

2016_favoriten-iiiveranstaltung_iii_32
BE MY GUEST, 27. Oktober 2016, SURVIVAL KIT, Foto: Lenbachhaus, 2016
2016_favoriten-iiiveranstaltung_iii_36

BE MY GUEST, 27. Oktober 2016, SURVIVAL KIT, Foto: Lenbachhaus, 2016
2016_favoriten-iiiveranstaltung_iii_32
BE MY GUEST, 27. Oktober 2016, SURVIVAL KIT, Foto: Lenbachhaus, 2016
2016_favoriten-iiiveranstaltung_iii_27
BE MY GUEST, 27. Oktober 2016, SURVIVAL KIT, Foto: Lenbachhaus, 2016
2016_favoriten-iiiveranstaltung_iii_20
BE MY GUEST, 27. Oktober 2016, SURVIVAL KIT, Foto: Lenbachhaus, 2016
2016_favoriten-iiiveranstaltung_iii_19
BE MY GUEST, 27. Oktober 2016, SURVIVAL KIT, Foto: Lenbachhaus, 2016
2016_favoriten-iiiveranstaltung_iii_15
BE MY GUEST, 27. Oktober 2016, SURVIVAL KIT, Foto: Lenbachhaus, 2016
2016_favoriten-iiiveranstaltung_iii_14
BE MY GUEST, 27. Oktober 2016, SURVIVAL KIT, Foto: Lenbachhaus, 2016
2016_favoriten-iiiveranstaltung_iii_10
BE MY GUEST, 27. Oktober 2016, Stephanie Weber, Kuratorin der Ausstellung FAVORITEN III: Neue Kunst aus München, Foto: Lenbachhaus, 2016
2016_favoriten-iiiveranstaltung_iii_07
BE MY GUEST, 27. Oktober 2016, Foto: Lenbachhaus, 2016
2016_favoriten-iiiveranstaltung_iii_01
BE MY GUEST, 27. Oktober 2016, Foto: Lenbachhaus, 2016